Western Chalukya Dynasty (Kalyani)


973 AD - 997 AD : Ahavamalla Nurmadi Taila – II


997 AD - 1008 AD : Alalanakacarita Irive Bedamga Satyasraya

1008 AD - 1015 AD : TribhuvanamallaVikramaditya-V

1015 AD - 1044 AD : Jagadekamalla Jayasimha-II

1044 AD -1068 AD : Trailokyamalla Ahavamalla Somesvara

1068 AD - 1076 AD : Bhuvanaikamalla Somesvara-I

1076 AD - 1127 AD : Tribhuvanamalla Permadi Vikramaditya-VI

Comments